Portfolio

Actueel:

2021: Praktijkmanager: Huisartspraktijk Overmeer

2020: Praktijkmanager: Huisartsenpraktijk Hoflaan

2020: Praktijkmanager: Huisartsenpraktijk Siebeling & Suijker

2020: Praktijkmanager: De Weerark

2015: Praktijkmanager: Huisartsenpraktijk Elst

2013: Webbeheerder CAHAG

2007: Praktijkverpleegkundige: Huisartsenpraktijk Elst

Afgesloten projecten:

2019: E-learning: Hypoglykemie en Longauscultatie

2017: Scholing Praktijkassistenten: VRM in de huisartsenpraktijk

2017: E-learning: Wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn > Van onderzoeksvoorstel naar uitvoer 

2016-2020: Praktijkconsulent Unicum Huisartsenzorg (Vroegere Preventzorg)

2016 – 2019: Lesgeven opleiding POH-S: Module DM (bewegen, zelfinstructie en insulinetherapie) 

2015: Elearning Voeding en leefstijladviezen bij Hart en Vaatziekten 

2014 – 2016: Werkgroep ontwikkelen CVRM ketenzorg (Preventzorg) 

2014 – 2020: Ontwikkelen en organiseren van de Xpert cursus (Hart en Vaatziekten/ Longziekten/ Ouderenzorg/ Seksuele Gezondheid/ Nierinsufficientie) 

2014: Artikel NierinsufficiĆ«ntie: De Praktijk 

2013/ 2014: Dagvoorzitter post HBO cursus voeding bij CVRM en Diabetes

2013: Workshop De rol van de praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige bij onderzoek in de huisartsenpraktijk (Jaarcongres V&VN PVK/POH en NHG congres PVK/POH)

2013: Gastcolumn: Voortschrijdend inzicht www.medicijnbalans.nl 

2012: Worskhop Nierinsufficientie in de huisartsenpraktijk 

2012: Discussiepanel (8 maart) en radio-uitzending BNR Gezond (10 maart) V&V2020 (nieuwe beroepsprofielen)

2011 – 2020 Platform ouderenzorg www.platformouderenzorg.nl

2011: Participant Diabetes en Nierziekten (symposium)

2011: Participant in Multidisciplinaire samenwerking rond diabetische voetulcera (NAD) en participant bij de implementatie van de samenwerkingsafspraken rond preventie van diabetische voetulcera

2009 – 2013: Participant Quadricepssymposiumcommissie

2009 – 2019: Participant Jaarcongres V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

2009: Participant in herziening richtlijn ‘Behandeling van Tabaksverslaving’ 

2007 – 2017: Bestuurslid/ Secretaris V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

  • Secretaris
  • PR (nieuwsbrieven/ mailings/ stand/ PR-activiteiten)
  • Beheer website www.pvkpoh.nl